Bach bloesem remedies uitleg

Hieronder vindt u informatie over Dr. Edward Bach en over de Bach bloesem remedies.

Dr. Edward Bach (1886 – 1936) heeft de laatste vijf jaar van zijn leven besteed aan het zoeken naar een eenvoudige geneesmethode, zonder bijwerkingen, goedkoop en eenvoudig inzetbaar. Zijn onderzoek heeft een 38-tal bloesemremedies opgeleverd. Een bloesemremedie is een volgens een speciaal procédé verkregen vloeistof (bronwater) waarin de kracht van een bepaalde bloesem is opgenomen.

Dr. Bach onderkende 38 verschillende negatieve gemoedstoestanden. Ieder probleem dat een mens heeft is gerelateerd aan één of meerdere van deze 38 gemoedstoestanden. Door toediening van de bloesems behorende bij die negatieve gemoedstoestanden worden deze omgebogen tot positieve gemoedstoestanden, waardoor hieraan gerelateerde problemen verdwijnen.

Er zijn zeven hoofdgroepen te onderkennen in deze groep van 38 voor de 7 verschillende fundamentele conflicten in de mens. Deze hoofdgroepen zijn:

Angst;
Onzekerheid;
Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden;
Eenzaamheid;
Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën;
Moedeloosheid of wanhoop;
Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen. 

De bloesems worden door het Bach Centre op Mount Vernon 240 maal verdund en in organische Brandy geconserveerd. Zo zijn er 38 verschillende ‘stock’-flesjes voor de 38 verschillende remedies. Deze remedies worden door een Bach Bloesem remedie therapeut opnieuw 240 maal verdund, door 2 druppels per in te zetten remedie in een 30ml druppelflesje te doen, die verder wordt afgevuld met bronwater en een aantal druppels alcohol ter conservering. Dit wordt dan een ‘gebruikersflesje’ genoemd. Dit gebruikersflesje krijgt u mee naar huis en u neemt hieruit vier- à zesmaal daags vier druppels op de tong. Deze druppels zetten uw lichaam en geest aan tot het ombuigen van de negatieve gemoedstoestanden tot positieve. Hierdoor verdwijnen ook de symptomen van de klachten.

Bij lichamelijke klachten dient door middel van een uitgebreid gesprek met een Bach-bloesemremedietherapeut bepaald te worden welke negatieve gemoedstoestanden aan deze lichamelijke klachten ten grondslag liggen. Als dit bepaald is krijgt u de remedies mee die deze negatieve gemoedstoestanden ombuigen naar positieve. Hierdoor zullen de lichamelijke klachten ook verdwijnen.

Oude problemen nemen meer tijd in beslag om te genezen dan nieuwe problemen. Een probleem dat pas kort aanwezig is kan in sommige gevallen binnen enkele uren verdwenen zijn, langdurige problemen (die er al vele jaren zijn) kosten twee tot soms wel tien maanden om uiteindelijk plaats te maken voor positiviteit. Dit lijkt lang, maar bedenk wel dat het u in zo’n geval ook niet op andere wijze gelukt is om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. Een probleem dat bijvoorbeeld al tien jaar bestaat, dat u in vijf maanden oplost is zeker de moeite waard. Dieren reageren over het algemeen nog veel sneller op de remedies. Soms zijn lastige problemen die er al jaren zijn binnen enkele dagen geheel verleden tijd.

Bach Bloesem Remedies zijn volstrekt onschadelijk, kunnen aan baby’s, kinderen, volwassenen, dieren en planten gegeven worden. Ze gaan uitstekend samen met alle soorten reguliere medicijnen en hebben geen bijwerkingen. De werking is niet wetenschappelijk aan te tonen, maar is al tienduizenden keren aangetoond bij patiënten.

Hoe werken de remedies dan?

Ieder mens, dier en plant heeft een energieveld. In dit energieveld stroomt de energie van knooppunt naar knooppunt. Indien er geen problemen zijn, dan stroomt de energie ongestoord. Emotionele problemen kunnen de energiestroom verstoren. Dit uit zich in symptomen. Een verstoring kan bijvoorbeeld zijn: een langlopende ruzie met uw chef. Dit probleem uit zich in een knallende hoofdpijn (dit is het symptoom van de problemen).

De bloesemremedies die Dr. Bach ontwikkeld heeft hebben een corrigerende werking op het energieveld van de mens. Een goed gekozen bloesemremedie maakt een corrigerende energie in het lichaam vrij, die de energie weer laat stromen zoals het hoort te stromen. Hierdoor verdwijnen de hieraan gerelateerde symptomen ook. Voor alle verschillende emotionele conflicten van de mens is een aparte bloesemremedie beschikbaar. Vaak is een combinatie van remedies nodig om complexe problemen aan te kunnen.

Deze combinatie van remedies wordt in een pipetflesje gedaan, afgevuld met bronwater en een paar druppels alcohol ter conservering. Dr. Bach raadde aan om niet meer dan zes à zeven verschillende remedies tegelijkertijd te nemen.

 

UA-41124963-22