Coaching en massage… een krachtige combinatie

Coaching en massage in één praktijk is wellicht niet voor iedereen een logische combinatie. Massage is immers vooral een therapie bij lichamelijke problemen, terwijl coaching vooral kan helpen bij het maken van keuzes en het goed inrichten van het leven.

Daarmee is massage iets lichamelijks, terwijl coaching vooral over het psychische gaat. Die scheidslijn tussen lichamelijk en geestelijk is typisch iets voor de Westerse geneeskunde. In de Oosterse geneeskunst is de combinatie van coaching en massage wel heel logisch. De meeste coaching en massage-praktijken gaan dan ook uit van een Oosterse, holistische benadering van het lichaam. Een benadering waarbij de combinatie van coaching en massage juist een krachtige mix kan zijn.

Coaching

Coaching en massage worden meestal los van elkaar aangeboden. Coaching wordt vooral aangeboden aan mensen die om wat voor reden dan ook het gevoel hebben hun grip op het leven te verliezen of al verloren te hebben. Coaching is voor mensen die het gevoel hebben geleefd te worden in plaats van zelf te leven. Zo kan een levenscoach helpen bij het concreet maken van levensdoelen en vervolgens om stappen te ondernemen om die doelen te verwezenlijken. Het gaat bij coaching dus vooral om de vraag: wat wil ik en hoe ga ik dat bereiken? Je leert om jezelf te kunnen zijn en naar het eigen innerlijk te luisteren. Met als doel meer geluk te vinden, tevreden te zijn en echt van het leven te kunnen genieten.

Massage

Massage heeft verschillende functies. Allereerst is massage een ideale manier om te ontspannen. Het is dus goed voor mensen die teveel onder stress leven, met alle negatieve gevolgen van dien. Bovendien doet massage het bloed beter doorstromen, waardoor spieren en ander weefsel sneller kunnen herstellen en afvalstoffen kunnen afvoeren.

In de Oosterse geneeskunst heeft massage daarnaast nog een heel andere werking: het doet de energie door het lichaam stromen en maakt eventuele obstakels in die energie vrij.

Holistische benadering

De combinatie van coaching en massage is typisch iets voor aanhangers van de holistische benadering. Deze benadering, zoals die in de Oosterse geneeskunst wordt aangehangen, is een bepaalde manier van kijken naar het lichaam. Men gaat er vanuit dat lichaam en geest nauw met elkaar samenhangen en dat ook alle organen, via energiebanen, onderling verbonden zijn. Verstoring van die energiebanen kan klachten doen ontstaan.

In de Westerse geneeskunde  is men veel meer geneigd te kijken naar één orgaan. Heeft bijvoorbeeld iemand buikpijn, dan is er iets mis in de maag of darmen. Bij de holistische benadering kijkt men veel breder.

Dichter bij jezelf

Uitgaande van de Oosterse, holistische benadering van het lichaam kunnen coaching en massage samen veel goed doen voor het lichaam. De massage laat de energie vrij stromen. Daardoor kunnen niet alleen lichamelijke klachten worden opgelost, ook veel emotionele problemen verdwijnen als de energiebanen goed vrij zijn. Daardoor kan massage zorgen dat de patiënt dichter bij zichzelf komt.

Dichtbij jezelf komen betekent goed kunnen ontdekken wat je echt wilt. En daar is de coaching op gericht. Coaching en massage versterken elkaar. Door de massage durf en kun je dichtbij jezelf komen, jezelf onderzoeken en luisteren naar je eigen ik. De coaching helpt je om daarmee vervolgens in de praktijk aan de slag te gaan. Dat kan veel innerlijke rust geven. Innerlijke rust die door de massage versterkt wordt.

Kortom, wie vooral geestelijk in de knoop zit, niet weet wat hij wil met zijn leven, niet van het leven kan genieten of de structuur in het leven kwijt is, kan veel hebben aan een combinatie van coaching en massage. Om uiteindelijk keuzes te durven maken, zonder bang te zijn voor de gevolgen.