Holistisch consult: Holistische therapie volgens de E.E.N.® therapie en de Sensi-therapie.

De betekenis van het woord eclectisch is “uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien”. Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde en behandelwijzen. In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen: De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde. Binnen de beroepsopleiding tot E.E.N.® therapeut komen verschillende segmenten aan bod.

De E.E.N.® therapie is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en bewustzijn van de cliënt. De E.E.N.® therapeut werkt vanuit de energie en de stof en geeft een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau.

De E.E.N.® therapie is energetisch van aard en werkt vanuit het meridiaansysteem om blokkades op energetisch/emotioneel/fysiek niveau in het energiesysteem en lichaam op te sporen en de energie te herstellen. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie). De behandeling is een causaal gerichte therapie. De diagnose wordt gesteld via kinesiologie, polsdiagnostiek, radiësthesie en psychonomie en een uitgebreide anamnese.

Binnen de E.E.N® therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende therapieën. De therapie bestaat verder uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met thema-therapie, de kracht van vergeving, regressieen reïncarnatietherapie, psychotherapie, de Ankh en klankschalen, ademhalingstechnieken, endocrinologie, reflexzonetherapie en numerologie en ziektepreventie.

De E.E.N.® therapie is geschikt voor alle leeftijdsgroepen, zowel kinderen als volwassenen hebben baat bij de behandeling omdat deze harmoniserend en vitaliserend werkt met als doel totaalbalans. Indien nodig zal er bij lichamelijke symptomen, ziekten en psychische stoornissen of als blijkt dat dit voor het welzijn van de cliënt beter is, worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening.

Afhankelijk van de aard en klachten van de cliënt zijn er gemiddeld 4 handelingen nodig. Daarbij is de tijd tussen twee consulten afhankelijk van de klacht. Bij voedingsintoleranties en drainageproblemen is dit 6 weken. Verder is de duur van de behandeling ook afhankelijk van de constitutie van de cliënt bij aanvang van de behandeling.

Wat is Sensi-therapie?

Door Sensi-therapie word je weer opnieuw in balans gebracht, waardoor klachten soms al naar 1 sessie sterk verminderen of zelfs verdwijnen.

Sensi-therapie maakt gebruik van diverse bestaande therapieën uit de natuurgeneeskunde, welke hun sporen al verdiend hebben qua werking. Er wordt met een biosensor in het energieveld van de cliënt gemeten om te kijken wat lichaam en geest op dat moment nodig hebben om meer in balans te komen. De meting vindt altijd in een vaste volgorde plaats, waardoor het Sensi-protocol dé waarborg is voor de meest effectieve vorm van therapie. Voor elke cliënt wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. De therapie is erop gericht om de mens in zijn totaliteit te behandelen.
De sensi-therapie werkwijze bestaat uit:
* Het weghalen van gifstoffen uit het lichaam (ontgiften met remedies en orthomoleculaire preparaten)
* Stoppen met het toevoegen van gifstoffen in het lichaam (dieet- en allergiemeting)
* Wegnemen van de oorzaken (o.a. remedies)
*Direct op gang brengen van het proces (o.a. massagetechnieken en emoties vrijmaken)

Therapeutisch massage *

Een massage heeft een helende werking als het wordt ingezet ter behandeling van een klacht. Al met al kun je zeggen dat een goede therapeutisch massage een effectieve, natuurgeneeskundige therapie is die zowel preventief als ook klacht gericht ingezet kan worden.

Mijn massages zijn therapeutische massages waarbij ik op een holistische manier werk. Met holistisch wordt bedoeld één geheel. Een holistische massage neemt de gehele mens als uitgangspunt. Een mens heeft niet alleen een lichaam maar bestaat ook uit een emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel deel. Al deze delen samen maken je de mens die je bent.

Een massage kan heerlijk zijn, de warmte, de ontspanning van de spieren, het leeg worden van het hoofd. Een massage kan echter ook andere lagen van je Mens-zijn aanraken. Dan gaat massage over in massagetherapie.

Holistische massagetherapie is niet primair gericht op ontspanning of om de klacht weg te masseren maar heeft de intentie om met aandacht te ervaren wat er allemaal gebeurt tijdens een behandeling. Het bewust worden van wat NU is. Ons lichaam is in staat emoties en gevoelens op te slaan, vast te houden en weer los te laten.
Door via massage in contact te komen met je lichaam kunnen andere delen ook worden (aan)geraakt en kun je gaan voelen wat er is, op alle niveaus van je MENS ZIJN.

Het bewustwordingsproces wat hierdoor op gang kan komen heeft een positieve werking. Het kan klachten doen verminderen of kan je helpen op een bewustere manier met een klacht of ziekte om te gaan.

Door je bewust te worden van en te accepteren hoe je je op dat moment voelt en hoe je leven er op dat moment uit ziet, ontstaat er ruimte. Door inzichten die je hierdoor krijg in het NU kun je leren nieuwe stappen te zetten of andere keuzes in je leven te maken.

Kortom een massage:

 • Geeft energie
 • Vermindert stress
 • Verhoogt je weerstand
 • Stimuleert het geluksgevoel
 • Vermindert lichamelijke klachten
 • Verbetert de balans tussen lichaam en geest

Tijdens mijn massages maak ik gebruik van verschillende massage technieken. Ik maak een combinatie uit de technieken die ik heb opgedaan in de volgende cursussen/opleidingen (voor meer informatie lees dan verder in Over mij):

 • Ontspanningsmassage
 • Sportmassage
 • Tui Na massage
 • Voetreflexologie
 • Manuele Lymfedrainage
 • Re-balancing technieken
 • Quantum Touch
 • Trigger point
 • Magneet massage
 • Cuppings

Soms ondersteun ik dit, in overleg met de cliënt, met aromatherapie, energetisch werk,  bach bloesem therapie en/of E.E.N.® energetica, of elementen uit de E.E.N.® therapie.

*: Deze massages  komen NIET voor vergoeding via de ziektekosten verzekering in aanmerking.