Holistische benadering

Via mijn opleidingen ben ik geschoold volgens het holistische principe, dat wil zeggen dat wij als mens een eenheid zijn. Fysiek, mentaal, emotioneel, energetische en spiritueel. De holistische betekenis van holisme is dus allesomvattend, alles is met elkaar verbonden en beïnvloed elkaar. Het één kan niet zonder het ander en een verandering op één niveau beïnvloedt alle andere niveaus. Daarom kijk je altijd naar het geheel als je dingen holistische bekijkt.

In de gezondheidszorg betekent dat, dat er niet alleen maar naar een specifieke klacht wordt gekeken, maar naar de cliënt in haar totaliteit. Op deze manier kunnen heel veel dingen die je als mens voelt, denkt en ervaart, holistisch benaderd worden. Zo kan dus die bijvoorbeeld steeds terugkerend hoofdpijn zijn ontstaan uit een negatieve gedachte die is ontstaan door ervaringen uit je verleden.  Deze veroorzaken op hun beurt een negatief zelfbeeld waardoor je je rot voelt. Daar krijg je letterlijk en figuurlijk hoofdpijn van.

Klachten zijn verstoringen in een holistisch systeem.

Vaak worden dergelijke klachten, wat in wezen verstoringen in het holistische systeem zijn, gecreëerd door patronen en overtuigen op het mentale niveau. Deze zorgen er namelijk voor dat we afgescheiden raken van wat we in wezen zijn, heel en compleet. Ook raken we hierdoor uit verbinding met onze gevoelens. Dar veroorzaakt klachten, want het denken kan namelijk niet zonder het voelen en het voelen kan niet zonder het denken. In de holistische betekenis van het leven is alles met elkaar verbonden en heeft elkaar nodig.